Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

Rozpis UT


Nabídka využití fotbalového hřiště s umělou trávou pro měsíce leden - březen 2019


Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek nabízí k pronájmu fotbalové hřiště s umělou trávou na měsíce leden - březen 2019.
Umístění hřiště je ve sportovním areálu ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 736.
Žádosti na pronájem adresujte Ing. Danielu Šulákovi (tel.: +420 602 789 165, e-mail: sulak@muvalmez.cz) nebo sprotovnímu manažeru Mgr. Antonínu Hořínovi (te.: +420 776 181 886, e-mail: tjvm1925@gmail.com).

Ceník pronájmu fotbalového hřiště s umělou trávou

Tréninkové jednotky
(Jedna tréninková jednotka trvá 90 minut a je nedělitelná)

využití hrací plochy / tréninková jednotka 2.100,- Kč
osvětlení hrací plochy / tréninková jednotka 400,- Kč

Zápasy
(Pro jeden zápas je stanoven čas 120 minut)

využití hrací plochy / zápas 2.600,- Kč
osvětlení hrací plochy / zápas 400,- Kč

Osvětlení hrací plochy je vždy počítáno jako nedělitelná částka i při jeho využití pouze na část tréninkové jednotky nebo zápasu.
Všechny nájemce hrací plochy upozorňujeme na povinnost dodržování času nájmu.
www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.alpine.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/
www.dkokna.cz/