Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

Rozpis UTNabídka využití fotbalového hřiště s umělou trávou zima 2019/2020


Dostupné termíny k pronájmu umělé trávy jsou k nahlednutí online na tomto odkazu:

 

Rozpis využití umělé trávy

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=d0vulfdmma4ag19tt8c4s0jdk0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague

 

Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek nabízí k pronájmu fotbalové hřiště s umělou trávou na měsíce listopad 2019 až březen 2020.
Umístění hřiště je ve sportovním areálu ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 736.
Žádosti na pronájem adresujte na manažera klubu Mgr. Antonína Hořína (tel.: +420 776 181 886, e-mail: tjvm1925@gmail.com). Pro nahlášení požadovaného termínu a času prosím využívejte hlavně elektronickou komunikaci přes výše uvedený email. V tělé emailu musí být vždy uvedeno jméno a příjmení kontaktní osoby, telefoní číslo a úplný název subjektu, kterému je nájem poskytován.

Časy pronájmu jsou pevně stanoveny a nelze je nijak měnit:

V pracovních dnech:

8:00 - 9:30; 9:30-11:00; 12:30 - 14:00; 14:00 - 15:30; 15:30 - 17:00; 17:00 - 18:30; 19:30 - 20:00; 20:00 - 21:30

O víkendu (přátelská utkání)

1. zápas = 8:30 - 10:15; 2. zápas = 10:45 - 12:30; 3. zápas = 13:00 - 14:45; 4. zápas = 15:30 - 17:15; 5. zápas = 17:45 - 19:30; 6. zápas = 19:30 - 21:15

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli čás pronájmu upravit nebo přímo zrušit.

 

Ceník pronájmu fotbalového hřiště s umělou trávou

Tréninkové jednotky
(Jedna tréninková jednotka trvá 90 minut a je nedělitelná)

využití hrací plochy / tréninková jednotka 2.100,- Kč
osvětlení hrací plochy / tréninková jednotka 400,- Kč

Zápasy
(Pro jeden zápas je stanoven čas 120 minut)

využití hrací plochy / zápas 2.600,- Kč
osvětlení hrací plochy / zápas 400,- Kč

Osvětlení hrací plochy je vždy počítáno jako nedělitelná částka i při jeho využití pouze na část tréninkové jednotky nebo zápasu.
Všechny nájemce hrací plochy upozorňujeme na povinnost dodržování času nájmu.

V případě nedostavení se nájemce v jím zadaném čase, bude po nájemci vymáhána pokuta ze zmařeného zisku ve výši 50 % ze smluvené nájemní částky.

 


www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.activecolour.com/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/