Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

U8 mladší přípravka

Členské příspěvky klubu pro sezónu 2018/19


Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet. Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů atp.
Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro fotbalovou sezónu (podzim – jaro) a rovněž určuje systém jejich placení.
Z členských příspěvků hráčů klub za každého hráče hradí povinné členské příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR) a rovněž příspěvky Tělovýchovné jednotě.

Příspěvek hráče, vyjma přípravek:

3.600,- Kč splatných v období 1. 9. – 31. 10. 2018
nebo
2 x 1.800,- Kč splatných v období 1. 9. – 31. 10. 2018
a v období 1. 3. – 30. 4. 2018
nebo
6 x 600,- Kč splatných vždy do 15. kalendářního dne měsíce, a to v měsících září, říjen, listopad, březen, duben a květen

Příspěvek hráče přípravky:

1.800,- Kč splatných v období 1. 9. – 31. 10. 2018
nebo
2 x 900,- Kč splatných v období 1. 9. – 31. 10. 2018
a v období 1. 3. – 30. 4. 2018
nebo
6 x 300,- Kč splatných vždy do 15. kalendářního dne měsíce, a to v měsících září, říjen, listopad, březen, duben a květen

Pokud jsou v klubu registrováni hráči sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu.

Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem na účet Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, spolek:

  • Číslo účtu: 1763502329/0800
  • Do variabilního symbolu je nutno vždy uvést rok narození hráče/hráčky.
  • Do zprávy pro příjemce je nutno vždy uvést příjmení a jméno hráče/hráčky.
  • Platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazeny a nemusí být klubem uznány.
  • Zvolený systém platby (jedna ze tří variant) nemůže být během fotbalové sezóny měněn.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující větu uvádíme jen a pouze „pro forma“. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu. E-mail: zilinska@seznam.cz (tel.: +420 725 280 223).

/logo-fotbalvalmez.jpg

www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.alpine.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/
www.dkokna.cz/