Informace pro rodiče

Členské příspěvky klubu

Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek

pro sezónu 2020/2021

 

 

Vážení rodiče, váženi členové oddílu,

Z důvodu protiepidemologických opatření a s tím přerušené naši činnosti rozhodl výkonný výbor klubu o plošném snížení členských příspěvků za období jaro 2021 na polovinu. 

Částka za jarní část sezony 2020/2021 činí poté za hráče přípravek 500,- Kč a za starší hráče (od kategorie U12 a výše) poté 950,- Kč. Způsob platby zůstává neměnný, splatnost členských příspěvků je posunuta do 31. 5. 2021. 

Samozřejmě v případě, kdy byla částka uhrazena v plné výši minulý rok, prosím o individuální domluvu a to buď telefonicky na čísle +420 776 181 886 nebo elektronicky na email tjvm1925@gmail.com. Po předchozí domluvě lze i osobně na sekretariátu klubu.

Za TJ Valašské Meziříčí, oddíl kopané

Antonín Hořín

manažer klubu

 

 

Standartní výše členských příspěvků a postup platby

Vážení rodiče/ vážení členové TJ Valašské Meziříčí oddíl fotbalu

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet. Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů atd.

Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro fotbalovou sezónu (podzim – jaro) a rovněž určuje systém jejich placení.

Z členských příspěvků hráčů klub za každého hráče hradí povinné členské příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR) a rovněž příspěvky Tělovýchovné jednotě v celkové hodnotě 400,- Kč.

Příspěvek hráče, vyjma přípravek:

3.800,- Kč                  splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2020

nebo

2 x 1.900,- Kč            splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2020 a v období 1. 2. – 30. 4. 2021

nebo

6 x 630,- Kč;              splatných vždy do 15. kalendářního dne měsíce, a to v měsících září,

                                   říjen, listopad, březen, duben a květen

Příspěvek hráče přípravky:

2.000,- Kč                  splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2020

nebo

2 x 1.000,- Kč            splatných v období 1. 8. – 31. 10. 2020 a v období 1. 2. – 30. 4. 2021

nebo

6 x 330,- Kč               splatných vždy do 15. kalendářního dne měsíce, a to v měsících září, říjen, listopad, březen, duben a květen

 

Pokud jsou v klubu registrováni hráči sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu. Forma úhrady je možná pouze bankovním převodem na účet Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, spolek:

  • Číslo účtu: 1763502329/0800
  • Do variabilního symbolu je nutno vždy uvést rok narození hráče.
  • Do zprávy pro příjemce je nutno vždy uvést příjmení a jméno hráče/hráčky.
  • Platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazeny a nemusí být klubem uznány.
  • Zvolený systém platby (jedna ze tří variant) nemůže být během fotbalové sezóny měněn.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující věty uvádíme jen a pouze „pro forma“. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu. E-mail: tjvm1925@gmail.com; +420 776 181 886

 Soubor:evidenční_list_hráče_2021.pdfPopis:Evidenční list hráče 2021

Soubor:dopis_pro_rodiče_-_snížení_členských_příspěvků,_jaro_2021.pdfPopis:Dopis pro rodiče - snížení členských příspěvků jaro 2021

 Soubor:dopis_-_rodiče_-_členské_příspěvky_tj_valašské_meziříčí.pdfPopis:Dopis rodičům

Soubor:lenské_příspěvky_klubu_2020-2021.pdfPopis:Členské příspěvky 2020/2021

 

 

 

 
TJ Valašské Meziříčí > Skryté > Informace pro rodiče

 

Partneři a sponzoři

vm1.jpg

vm2.jpg

image_2.jpg

vm3.jpg

background.png

vm5.jpg

vm8.jpg

 

 vm7.jpg

valassky-fotbal_logo_kulate.png

 

1394093035.gif

1298660223.jpg

logo_mlékárna_vm.jpg

logo_adidas.png

logo_martinek.png

 

logo_lvtrans.jpg

logo_restaurace.gif

logo_robe.jpg

logo_skalka.jpg

 

Novinky