Cíle, hodnoty, vize, strategie

Firemní kultura

Poslání - mise: Pro všechny zájemce organizovat a provádět fotbal v městě Valašské Meziříčí a v jeho okolí. Za účel uskutečnění tohoto poslání vytvářet materiální a tréninkové podmínky.

Vize: Chceme být silným nezávislým fotbalovým klubem s vysokou mírou  patriotismu, který vychovává špičkové hráče a hráčky v duchu fair play na hřišti i mimo něj.

Díky výborné práci s mládeží směřuje do plné struktury mužských kategorií s ambicí hrát špičkový fotbal na celostátní úrovni.

Hodnoty

Vždy věříme ve své vlastní síly. Za všech okolností si hodláme udržet nezávislost a svobodu v rozhodování. V hráčích pěstujeme vlastenectví a podporujeme  patriotismus.                         

Sportovní duch, hodnoty fair play jsou důležitější než vítězství. Bez ohledu na výkonnost soupeře zachováváme k němu za všech okolností respekt a úctu. Jsme hrdí. Jsme otevření a přátelští. Šikana na všech úrovních, ale i nekázeň a nerespektování pravidel k nám mají vstup zakázán.

Základní pravidla fungování oddílu jsou k dispozici v tomto dokumentu: 

 Soubor:závazný_pokyn_výkonného_výboru_aktualizace_15._1._2024.pdfPopis:

Strategické cíle

Utvořit pevnou strukturu řízení se vzájemnou interakcí a kontrolní činností.          

Získávat zdroje z grantové politiky, ze všech úrovní.       

Zlepšit proces plánování a alokace zdrojů, včetně tvorby a kontroly plnění rozpočtu.          

Posílit zabezpečení dat a ochrany osobních údajů.         

Výrazně posílit zabezpečení, zajištění a ochranu v oblasti pojištění zdraví a odpovědnosti hráčů i trenérů.         

Rozšířit členskou základnu.  

Vytvořit sportovní strategické cíle pro jednotlivé kategorie.          

Vytvářet image klubu na základě naplnění poslání a vizí ve spojení s jednotným vizuálním stylem, komunikací a prezentací a systému hodnot.

Vytvořit podrobnou historii klubu a prezentovat ji navenek.

Detalní popis jednotlivých opatření a směr rozvoje je uveden i ve sportovní koncepci klubu: 

Soubor:sportovní_koncepce_spsm_tj_valašské_meziříčí_2020_-_2025.pdfPopis:Sportovní koncepce TJ Valašské Meziříčí 2020 -2025


 
TJ Valašské Meziříčí > O klubu > Cíle, hodnoty, vize, strategie

 

Partneři a sponzoři

 deza.png

1394093035.gif

image_2.jpg

zlínský_kraj.png

014193.png 

logo_robe.jpg

11teamssports.png

background.png

 vm5.jpg

  valassky-fotbal_logo_kulate.png

facr_logo_zjednodusene_rgb.png

 logo_mlékárna_vm.jpg

 logo_lvtrans.jpg

logo_restaurace.gif

 logo_skalka.jpg

logo_triogas_2016-01.jpg

vm2.jpg

hajdík0.png

sychrovnet.png

_asport-logo-navrh-2017_final-verze-logo.jpg

ingdop.png

agel.png

Partneři a sponzoři
Partneři a sponzoři
Partneři a sponzoři